Ορθοδοντική για ενήλικες

Η ανάγκη για διακριτικές μεθόδους αντιμετώπισης ορθοδοντικών προβλημάτων , κυρίως σε ενήλικες,οδήγησε την εξέλιξη της τεχνολογίας στην εφεύρεση κι άλλων, τρόπων ευθυγράμμισης των δοντιών χωρίς σιδεράκια. Η ορθοδοντική των ενηλίκων κερδίζει συνεχώς έδαφος .

Οι ενήλικες ασθενείς στοχεύουν, στην πλήρη αποκατάσταση του συγκλεισιακού τους προβλήματος ή μετά από παραπομπή του οδοντιάτρου τους,σε μιάς μικρής διάρκειας ορθοδοντικής θεραπείας ώστε να μπορεί ο συνάδελφος να τοποθετήσει στο στόμα τους , προσθετικές εργασίες , με σκοπό την επίλυση προβλημάτων (ελλείψεις κλπ).

Άλλες φορές η παραπομπή γίνεται από  περιοδοντολόγο με σκοπό να μετακινηθούν ορθοδοντικά τα περιοδοντικά δόντια σε πιο ευνοϊκή θέση και να ακινητοποιηθούν σε αυτή, ώστε να μην δέχονται υπερβολικές δυνάμεις. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις υπάρχει στενή συνεργασία με εξαιρετικούς συναδέλφους για να προσφέρουμε κορυφαία αποτελέσματα.

Μεγάλο ποσοστό τέτοιων περιστατικών, αντιμετωπίζονται στις μέρες μας με την μέθοδο των διαφανών ναρθήκων . Πρόκειται για μια σειρά πλήρως εξατομικευμένων διάφανων ναρθήκων από βιοσυμβατά και υπο-αλλεργικά υλικά που εφαρμόζουν στα δόντια, αφαιρούνται κατά τη διάρκεια του γεύματος και αλλάζονται από τον Ορθοδοντικό κάθε 7 – 10 μέρες περίπου.

 

 

Επιπλέον επιλογές , όπως σιδεράκια διάφανα (πορσελάνης) ειναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές .

 

Άλλες μέθοδοι είναι με ορθοδοντικά μίκρο-εμφυτεύματα .Τα οποία και πάλι σε αποκλειστική συνεργασία με τον οδοντίατρο σας, τοποθετούμε προσωρινά ώστε να καλυφθούν οι ενίοτε ανάγκες,  μελλοντικών προσθετικών αποκαταστάσεων.