Τα Αυτόδετα Σιδεράκια εξαλείφουν την ανάγκη για ελαστική ή μεταλλική πρόσδεση. Χρησιμοποιούν για πρόσδεση ένα μόνιμα εγκατεστημένο μίκρο – μηχανισμό , έτσι ώστε να παγιδεύουν το σύρμα.

Προσφέρουν σε σύγκριση με τα “παραδοσιακά” σιδεράκια μια σειρά από οφέλη.

Οι προσδέσεις που χρησιμοποιούνται στα “παραδοσιακά” σιδεράκια κάνουν μεν αποτελεσματικές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας κρατώντας το σύρμα στη σωστή θέση, αλλά εμπεριέχουν μειονεκτήματα , συμπεριλαμβανομένης της τριβής μεταξύ σύρματος και άγκιστρου, όπως επίσης και της παγίδευσης τροφών.

Με την κατάργηση των προσδέσεων, τα αυτόδετα άγκιστρα μειώνουν σημαντικά την αντίσταση τριβής. Αυτό επιτρέπει στα δόντια να κινηθούν πιο ελεύθερα, και με λιγότερη εφαρμοζόμενη δύναμη. Ως εκ τούτου, η θεραπεία μπορεί να είναι πιο άνετη για τον ασθενή και ενδεχομένως η μετακίνηση των δοντιών πιο γρήγορη και αποτελεσματική.  Επιπλέον η παγίδευση τροφών μειώνεται λόγω της κατάργησης των προσδέσεων.