Ψηφιακές εφαρμογές – Ψηφιακή ανάλυση περιστατικών

Εναλλακτικά της κλασσικής Ορθοδοντικής στο ιατρείο μας χρησιμοποιείται (ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις) και η μέθοδος της αόρατης ορθοδοντικής (Clear Aligners – Invisalign – Arc Angel clear aligners)

 

Πρόκειται για διαφανείς νάρθηκες, οι οποίοι παραλαμβάνονται σε στάδια , κατασκευάζονται και εκτυπώνονται  ψηφιακά , εξατομικευμένοι για κάθε ασθενή. Λαμβάνεται ένα αρχικό αποτύπωμα από το οποίο κατασκευάζονται όλοι οι νάρθηκες που θα χρειαστούν.  Αυτό αποστέλλεται στο ορθοδοντικό εργαστήριο μας στην Αθήνα , επίσημα πιστοποιημένο για την τεχνική αυτή.  Από το αρχικό αποτύπωμα (σύμφωνα με το λογισμικό της εταιρείας) φτιάχνεται ένα set-up της εκάστοτε ορθοδοντικής μετακίνησης και πάνω σ’ αυτό κατασκευάζονται ανά τόξο τρεις νάρθηκες προοδευτικά αυξανόμενης σκληρότητας (μαλακός, μέτριος, σκληρός), μέσα σε διάστημα πέντε το πολύ ημερών από τη λήψη του αρχικού αποτυπώματος. Καθένας νάρθηκας από αυτούς χρησιμοποιείται από τον ασθενή για ένα περίπου δεκαήμερο, αν φορεθεί 20-22 ώρες την ημέρα.

Είναι μια μέθοδος που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποβεί οικονομικότερη σε σχέση με άλλες (αναλόγως το περιστατικό) και συνήθως ταχύτερη.

Μεγάλο πλεονέκτημα της , είναι πως , είναι πλήρως αόρατη.